Vedtægtsændring - korrekt tekst

Der har beklageligvis indsneget sig en forkert tekst ift. forslag til vedtægtsændring i det først udsendte generalforsamlingsmateriale.

Begrundelsen og hensigten for forslaget har dog ikke ændret sig. Vi har konsulteret Leif Primdal (som kredsstyrelsen foreslår som dirigent på generalforsamlingen), og vi er enige om, at det er unødvendigt at udsende det samlede generalforsamlingsmateriale til alle medlemmer på ny, blot vi gør opmærksom på det her på hjemmesiden og naturligvis på generalforsamlingen. Se den korrekte tekst her.
Vi glæder os til at se jer. Vel mødt 

Emner

Målgruppe