Løntjek

Får du det rigtige i løn?

Danmarks Lærerforening kører i ugerne 46 og 47 en landsdækkende kampagne sammen med alle fagforeninger under LO og FTF for at udbrede kendskabet til og viden om forholdet mellem overenskomster, fagforeninger og lønmodtagerrettigheder.

 Selvom der i de nævnte uger sættes ekstra fokus på løntjekket, kan du som medlem fortsat få lavet et løntjek i løbet af hele året. Hvis I er flere medlemmer på samme skole, som ønsker løntjek, kan I få besøg af vores konsulent (Heidi Toft) på skolen. Dette aftales med skolens tillidsrepræsentant. Enkeltpersoner kan aftale et løntjek direkte med Heidi.

 Se mere på DLF’s hjemmeside.

Målgruppe