Medlemsforhold

Kontingent

Penge

Nydimitterede: Er du nydimitteret lærer og overflyttet fra Lærerstuderendes Landskreds, opnår du automatisk kontingentfritagelse i de første to måneder efter endt uddannelse. Herefter får du 50 % kontingentnedsættelse i yderligere fire måneder.

Startmedlemskab: Hvis det er første gang, du melder dig ind, og du tilhører fraktion 1 eller 2, opnår du automatisk 50 % kontingentnedsættelse i de første seks måneder af medlemskabet. 

Hvis du tilhører fraktion 1 eller 2 og indmelder dig senere end tre måneder efter, at du har opnået ret til medlemskab, bortfalder muligheden for startmedlemskab.

Kontingentnedsættelse: Hvis du er ledig og modtager dagpenge, er i fleksjob eller lignende, har du mulighed for kontingentnedsættelse. Du kan læse om mulighederne på Danmarks Lærerforenings hjemmeside.

Kontingentfritagelse: Hvis du har orlov uden løn, har mistet retten til dagpenge eller lignende, har du mulighed for kontingentfritagelse. Du kan læse om mulighederne på Danmarks Lærerforenings hjemmeside.

 

Alle andre medlemmer betaler kontingent fra den 1. i måneden efter indmeldelse i foreningen efter nedenstående satser.

 

Kontingentsatser for 2024:

 

Fraktion 1 og 2 (lærere og børnehaveklasseledere):  461,00 kr. pr. måned

(heraf udgør hovedforeningens andel 229,00 kr., mens 232,00 kr. tilfalder kredsen)

NB. For dobbeltorganiserede medlemmer (skolepsykologer og kommunale chefer) udgør kontingentet ligeledes 461 kr. pr. måned

(heraf udgør hovedforeningens andel 229,00 kr., mens 232,00 kr. tilfalder kredsen)

 

Fraktion 4 (pensionerede medlemmer):  1.416,00 kr. pr. år

(heraf udgør hovedforeningens andel 924,00 kr., mens 492,00 kr. tilfalder kredsen)

Medlemmer opnår kontingentfritagelse fra den 1. i måneden efter, at der er gået 12 år fra opnåelsen af ret til folkepension.

 

Fraktion 6 (særlige medlemmer):  154,00 kr. pr. måned

(heraf udgør hovedforeningens andel 98,00 kr., mens 56,00 kr. tilfalder kredsen)

 

Pensionistforeningen (for pensionerede medl.):   100,00 kr. pr. år

(Kontingentet giver mulighed for at deltage i pensionistforeningens forskellige aktiviteter året rundt)

 

Kontingentet for fraktion 1, 2 og 6 betales kvartalsvis forud og forfalder til betaling den 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober.

 

Kontingentet for fraktion 4 betales halvårligt forud og forfalder til betaling den 1. januar og den 1. juli.

 

Kontingentet for Viborg Lærerkreds' Pensionistforening betales én gang årligt og forfalder til betaling i januar måned. 

 

Hvis du ikke allerede betaler dit kontingent via Betalingsservice, kan du tilmelde kontingentbetalingen hertil ved at klikke på linket øverst på denne side.