Kredsguiden Viborg Lærerkreds

2018 12 10 Broenshoej Dlf Genre Fotos0461

Viborg Lærerkreds ønsker åbenhed om den måde, vi organiserer os på, og om de politikker, strategier og retningslinjer, vi arbejder ud fra.

Der er derfor udarbejdet en kredsguide, som giver et samlet overblik. Læs kredsguiden via dette link.

Kredsstyrelsen
Referater fra kredsstyrelsen
Opgave- og ansvarsfordeling i kredsstyrelsen 1. april 2018 – 31. marts 2020
Kredsens vedtægter