Kom med til generalforsamling

Torsdag den 14. marts 2024 i BDO Lounge afholdes ordinær generalforsamling i Viborg Lærerkreds. Da det er et lige årstal, er det en generalforsamling med valg til kredsstyrelsen.

Generalforsamlingen er kredsens øverste myndighed og din og dine kollegers bedste mulighed for at gøre jeres indflydelse gældende ift. valg af kredsstyrelse og retning for Viborg Lærerkreds' arbejde. Indkaldelsen med angivelse af foreløbig dagsorden og diverse deadlines ift. generalforsamlingen udsendes først i det nye år. 

Vi håber på stort fremmøde, så hvis du ikke allerede har gjort det, er det nu, du skal sætte kryds i kalenderen og prikke til dine kolleger, så I kan få en god og hyggelig aften med dejlig mad i godt selskab.

Målgruppe