Registrering af arbejdstid

Jf. EU’s arbejdstidsdirektiv skal det for alle medarbejdere fra 1. juli 2024 gøres muligt at registrere og dokumentere den daglige arbejdstid.
Arbejdsgiver skal indføre et ”objektivt, pålideligt og tilgængeligt” arbejdstidsregistreringssystem, der gør det muligt at registrere og dokumentere den daglige arbejdstid for hver enkelt medarbejder, således at det kan sikres, at de gældende regler om hviletid og arbejdstid overholdes. Den enkelte medarbejder skal kunne tilgå egne oplysninger og registreringer.

Iflg. beskæftigelsesministeren kan man nøjes med at registrere afvigelser fra aftalt/skemalagt arbejdstid, ligesom det alene er nødvendigt at registrere den samlede daglige arbejdstid uden at specificere, i hvilket tidsrum arbejdet er udført.

I Viborg Kommune kommer registreringen på skoleområdet til at foregå via TRIO, som allerede i et eller andet omfang anvendes på skolerne. Dog har en gennemgang af TRIO klargjort, at systemet som sådan lever op til kravene, men at det samme ikke gør sig gældende for skolernes registreringspraksis . Derfor er der nedsat en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe, som skal sikre, at registreringen fremadrettet bliver korrekt og ensartet. Arbejdsgruppen forventes iflg. skolechefen først at være klar med udmeldinger efter sommerferien.

For det administrative personale på rådhuset suppleres der med en app-løsning, som indlejres i SD MinLøn.

Det er ikke muligt at undslå sig registreringen, men vi ønsker, at det kommer til at foregå så smidigt som muligt. Og når det nu skal være, kan man jo også vælge at se positivt på det, da det jo kan vise sig at være et værktøj, som vi rent faktisk kommer til at kunne bruge til at dokumentere og dermed synliggøre vores egentlige arbejdstid.

/JW

Emner

Målgruppe