Særligt for...

Pensionister

Pensionist i Viborg Lærerkreds

Når man går på pension på grund af alder eller evt. på grund af sygdom, overflyttes man til Danmarks Lærerforenings fraktion 4, som er medlemsgruppen for pensionerede medlemmer.

At bevare sit medlemskab af DLF har fortsat en værdi, selv om man ikke længere er aktiv lærer.

Til hovedstyrelsen i DLF vælges der et medlem, som her varetager de pensionerede medlemmers interesse. Hovedstyrelsesrepræsentanten er desuden medlem af Statspensionisternes Centralforenings bestyrelse, hvor der også øves indflydelse på pensionisternes vilkår. Endvidere har fraktion 4 en repræsentation på ti delegerede på foreningens kongresser.

Medlemsbladet ”Folkeskolen” udsendes til alle medlemmer af DLF, og derigennem er der mulighed for at holde sig orienteret om, hvad der sker for såvel aktive som pensionerede medlemmer.

Danmarks Lærerforening centralt arrangerer hvert år medlemskurser for seniorer, hvor der på dagsordenen er foreningspolitiske emner, der har særlig interesse for denne medlemsgruppe. Kurserne opslås i ”Folkeskolen”, og man tilmelder sig direkte hos Danmarks Lærerforening.

Lokalt er der etableret en pensionistforening, som bl.a. arrangerer den årlige sommerudflugt for dens medlemmer. Hvis du ønsker medlemskab af Viborg Lærerkreds’ Pensionistforening, bedes du kontakte kredskontoret. Uanset medlemskab af pensionistforeningen er der dog fortsat mulighed for at deltage i kredsgeneralforsamlinger samt eventuelle andre kredsarrangementer.

Som lokal kreds tilbyder vi naturligvis også medlemmer af fraktion 4 rådgivning og vejledning, hvor vi bl.a. har en del erfaring omkring arbejdsopgaver, som pensionerede lærere har mulighed for at varetage uden reduktion i tjenestemandspensionen.

Som bekendt udgiver kredsen flere gange årligt et nyhedsbrev, som mailes til alle vores medlemmer.

Kontingentet i fraktion 4 fastsættes på kredsens årlige generalforsamling i marts måned og udgør p.t. 1344 kr. pr. år. Kontingentet opkræves halvårligt og forfalder til betaling hhv. 1. januar og 1. juli. Medlemmer opnår kontingentfritagelse fra den 1. i måneden efter, at der er gået 12 år fra opnåelsen af ret til folkepension.

Vælger man at være medlem af Viborg Lærerkreds' Pensionistforening er kontingentet hertil 100 kr. årligt. Kontingentet opkræves i januar måned.